Archive For The “Markedsføring” Category

Jungeltelegrafen er god markedsføring som fungerer

By |

Markedsføring er mer enn å bare kjøpe annonser. Jungeltelegrafen baserer seg på at noen forteller om noe videre til andre som forteller det videre. I dagligtale kalles det for rykter når folk sprer et budskap rundt seg. Det er mest effektivt hvis det er noe som folk har lyst til å fortelle om videre til…

Read more »

Bruke sosiale medier til å nå mange på en effektiv og enkel måte

By |

Sosiale medier er helt genialt. Istedenfor å gå ut og være stedbundet til diverse tider, kan man nå ut til alle innenfor aktuelle målgrupper. Utfordringen er at der man har potensiale for å nå ut til mange, er at konkurransen er stor og det er ikke alltid så enkelt å måle hvor godt man når…

Read more »

Markedsføringsdagen 2016 i Haugesund

By |

Markedsføringsdagen 2016 i Haugesund

23. september arrangerte Haugesundregionens Næringsforening en konferanse i Edda Kino som heter Markedsføringsdagen. I forskjellige foredrag om hvordan man når ut til potensielle kunder og måler resultater, lærte vi hvordan markedsføring fungerer og ikke fungerer. Denne dagen lærte vi mye spennende om hvordan digital annonsering fungerer i sosiale medier som Google, Facebook og LinkedIN. En…

Read more »

Markedsplanen for radioen neste år

By |

De fleste har internett og vil finne informasjonen selv om produkter og tjenester. Det har gjort at de siste årene har det fungert dårligere å ringe kaldt til nye kunder, men fungert bedre å skrive blogg og dele noe gratis for å rekruttere nye leads. Leads betyr folk som man når ut til med informasjon,…

Read more »

Alle bedrifter begynner som små

By |

Siden ungdomsskolen har jeg vært engasjert i å skape noe og lærte på den måten tidlig at for å skape noe stort, så må det begynne som små. Oppstartfasen er en krevende prosess. Mange sier nei eller bryr seg ikke, men så får man kunder og mer arbeid å gjøre. Da kommer man i lønnsomhetsfasen….

Read more »

Har tradisjonell markedsføring gått ut på dato eller bortkastet penger?

By |

Når jeg snakker med andre om forskjellige måter å annonsere på i aviser, tv og radio, så varierer svarene jeg får. Noen sier at det er irriterende med reklame i aviser og på radioen. Andre sier at det er ikke så dyrt og kanskje vært lurt, siden jeg vil nå ut til mange. De som…

Read more »

Synlighet er den beste måten jeg har markedsført firmaet mitt på

By |

Jeg har snakket med mange om markedsføring. Tradisjonell reklame som annonsering i tv, aviser og radio er noe de fleste nevner og anbefaler meg. Mitt argument mot å investere i så mye reklame er at det fungerer ikke uten synlighet på annen måte, med mindre jeg har flaks. Da vil jeg heller bruke jungeltelegrafen til…

Read more »

Sånn får man en blogg til å fungere

By |

Blogging er ganske populært, fordi man når langt ut med et budskap og kan få folk til å følge med på det som skrives om. Men hva skal man blogge om og hvordan få folk til å lese den. Målet var å vise andre hvordan jeg egentlig hadde det. Når jeg var med andre så…

Read more »

Hva er det man egentlig frykter?

By |

Mange driver små bedrifter og synes det er litt skummelt å gå ut av komfortsonen og fortelle om hva de driver med. Jeg er en av dem. Penger er ikke årsaken, men frykten for å mislykkes. Hvis jeg ikke lykkes, mister jeg troen på min forretningside. Det som hindrer mange i markedsføringen er frykt. For…

Read more »

Bruke jungeltelegrafen

By |

Jungeltelegrafen baserer seg på at man forteller et budskap om noe til en person, som forteller budskapet til en annen person og på den måten sprer et budskap. Jeg bruker jungeltelegrafen mye til å markedsføre min bedrift, spesielt online, fordi da får mange vite om det på kort tid, selv om alle er på forskjellige…

Read more »